Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Zápisy do mateřské školy 2024/2025

Zápisy do mateřské školy 2024/2025

  • Administrátor
  • 3.4.2024

ZÁPIS pro školní rok 2024/2025

do Mateřské školy Slaný, Hlaváčkovo náměstí 222, okres Kladno se bude konat ve dnech

  9. 5. 2024 od 10:00 – 16:00 hodin

10. 5. 2024 od 10:00 – 16:00 hodin

 

K zápisu potřebujete

1) Žádost k přijetí dítě

Prosíme o uvedení aktuálního čísla telefonního kontaktu, popřípadě emailové adresy.

2) Potvrzení od lékaře

Dokumenty jsou ke stažení na webových stránkách školy https://msulabuti.skolkyslansko.cz/dokumenty-ke-stazeni

nebo k vyzvednutí přímo v mateřské škole po předchozí domluvě.

3) Rodný list dítěte, občanský průkaz, cizinci kopii dokladu o povolení k pobytu v ČR

 

Seznam přijatých dětí (pod přidělenými registračními čísly) bude vyvěšen na úřední desce a webových stránkách školy.

O nepřijetí dítěte budou rodiče vyrozuměni písemně do 30 dnů od zahájení správního řízení, proti kterému se mohou do 15 dnů odvolat.

Děti se přijímají i během školního roku, pokud nastane situace, že se místo uvolní. O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí podání žádosti.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE

do Mateřské školy Slaný, Hlaváčkovo náměstí 222, okres Kladno

pro školní rok 2024/2025

1) Děti, které před 1. 9. 2024 dovrší 5let věku, budou plnit povinné předškolní vzdělávání a mají trvalý pobyt, cizinci místo pobytu, ve spádové oblasti mateřské školy dle OZV 1/2024.

2) Děti, které před 1. 9. 2024 dovrší 3 let věku a mají trvalý pobyt, cizinci místo pobytu, ve spádové oblasti mateřské školy dle OZV 1/2024 seřazeny od nejstaršího po nejmladší.

3) Děti, které před 1. 9. 2024 dovrší 3let věku mají trvalý pobyt, cizinci místo pobytu, ve Slaném a místních částech (Blahotice, Dolín, Kvíc, Kvíček, Lotouš, Netovice, Otruby, Trpoměchy, Želevčice), seřazeny od nejstaršího po nejmladší.

4) Ostatní děti budou přijímány v závislosti na volné kapacitě školy.

Spádové oblasti Mateřské školy Slaný, Hlaváčkovo náměstí 222, okres Kladno dle Obecně závazné vyhlášky : Antonína Leopolda, Bienerova, Blahotice, Dolín, Fričova, Havířská, Hlaváčkovo náměstí, Husova, Chadalíkova, Ivo Rubíka, Kynského, Lázeňská, Máchova, Masarykovo náměstí, Na Hájích, Na Hradbách, Na Kopečku, Na Sadech, Na Vavřinci, Na Vinici, Nejtkova, Nezamyslova, Nosačická, Okružní, Otruby, Palackého, Pálova, Pod Horou, Politických vězňů, Pražská, Přibilova, Smetanovo náměstí, Trojanova, U Brodu, U Hvězdárny, Václava Mouchy, Vinařického, Velvarská, Zahradnická, Želevčice

 

Pro bližší informace volejte 731 449 223.

 

Pokud máte zájem o dění v naší mateřské škole, můžete nově sledovat také naši Facebookovou stránku Školka U Labutí https://www.facebook.com/profile.php?id=61556549804353. 

 

 

 

Bc. Jitka Balíková, ředitelka školy

 

Dokument Odkaz
Plakát zápis
Stáhnout