fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Provozní informace

Provozní informace

 

Zaměstnanci mateřské školy:

Ředitelka školy:          Bc. Jitka Balíková
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Marie Lafantová

Učitelky
1. třída – Koťata: Bc. Jitka Balíková, Linda Kommová, Blanka Benešová - asistent pedagoga
2. třída – Medvíďata: Mgr. Marie Lafantová, Lenka Vrzoňová Dis.
3. třída – Štěňata: Marie Hořejší, Alena Benešová
4. třída – Zajíčci: Ivana Hejduková, Dagmar Bystrá
5. třída – Slůňata:  Šárka Černá, Jana Koukolíčková

Uklízečky: Lenka Vrátná, Hana Konečná, Štěpánka Marková
Vedoucí školní jídelny: Lada Volfová
Kuchařky: Lenka Svobodová, Lenka Zbyňková, Jana Posová

 

VÝŠE ÚPLATY

od 1. září 2020 do 31. srpna 2021 pro celodenní provoz : 360,- Kč

Snížená úplaty pro rok 2020/2021 : 240,- Kč

Dle § 123 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů :

Dítěti přijatému do mateřské školy k povinné předškolní docházce se poskytuje předškolní vzdělávání bezúplatně.

 

REŽIM DNE

Ráno se děti schází od 6.30 do 7.00 hodin ve třídě "Koťátek" (1. patro)    
V 7.00 si děti odvedou učitelky do svých tříd    
     
Odpoledne do 16.00 ve svých třídách (1. třída je rozdělena)    
v 16.00 hodin učitelky děti odvedou do třídy "Zajíčků" (2. patro)    
16.00 - 16.30 se děti rozchází ve třídě "Zajíčků" (2. patro)    
     
S oblékáním na pobyt venku chodí pomáhat paní uklízečky    
Délka pobytu venku se řídí aktuálním stavem počasí    

 

REŽIM DNE V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH     2018 / 2019    
           
TŘÍDA 1. tř. KOŤATA 2. tř. MEDVÍĎATA 3. tř. ŠTĚŇATA 4. tř. ZAJÍČCI 5. tř. SLŮŇATA
hry, zájmové činnosti, skupinová          
práce, individuální práce, 6.30 – 9.30 7.00 – 9.30 7.00 – 9.50 7.00 – 9.50 7.00 – 10.10
hygiena          
svačina 8:40 8:30 9:00 9:10 8:50
pobyt venku 9.30 – 11.30 9.30 – 11.30 9.40 – 11.40 10.10-12.10 9.45 - 11. 45
oběd 11:40 11:40 12:00 12:20 12:00
Hygiena, odpočinek děti rozděleny 12.00 - 14.10 12.45 - 14.30 12.45-14.30 12.30 - 14.15
svačina, hry, OZČ děti rozděleny 14.30 - 16.00 14.30 - 16.00 14.45 -16.00 14.55 - 16.30
           
JÍDELNY          
svačina 1. patro přízemí 1. patro přízemí přízemí
oběd 1. patro přízemí 1. patro přízemí přízemí
odpolední svačina spojené přízemí 1. patro přízemí 1. patro