Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Provozní informace

Provozní informace

 
 

Zaměstnanci mateřské školy:

Ředitelka školy:          Bc. Jitka Balíková
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Marie Lafantová

Učitelky
1. třída – Koťata: Eliška Vrzoňová, Linda Abrhamová,Vladana Rajznoverová, Dis. - asistent pedagoga
2. třída – Medvíďata: Mgr. Marie Lafantová, Lenka Vrzoňová Dis., Lenka Vrátná - asistent pedagoga
3. třída – Štěňata: Marie Hořejší, Alena Benešová
4. třída – Zajíčci: Ivana Hejduková, Dagmar Bystrá
5. třída – Slůňata:  Šárka Černá, Soňa Chýská

6. třída - Lukáš Voborník, Lucie Vykusová Kottová

Uklízečky: Lenka Vrátná, Hana Konečná, Jana Posová, Klára Pokorná
Vedoucí školní jídelny: Lada Volfová
Kuchařky: Lenka Svobodová, Lenka Zbyňková, Klára Pokorná, Iveta Zbyňková

 

VÝŠE ÚPLATY

od 1. září 2023 do 31. srpna 2024 pro celodenní provoz : 600,- Kč

Dle § 123 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů :

Dítěti přijatému do mateřské školy k povinné předškolní docházce se poskytuje předškolní vzdělávání bezúplatně.

 

REŽIM DNE

REŽIM DNE V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH     2023/2024      
             
TŘÍDA 1. tř. KOŤATA 2. tř. MEDVÍĎATA 3. tř. ŠTĚŇATA 4. tř. ZAJÍČCI 5. tř. SLŮŇATA 6.tř. ŽABIČKY
hry, zájmové činnosti, skupinová            
práce, individuální práce, 6.30 - 9.30 7.00 - 9.45 7.00 - 10.10 7.00 - 10.10 7.00 - 9.45 7.00 - 9.30
hygiena            
dopolední svačina 8:30 8:50 9:10 9:10 8:50 8:30
pobyt venku 9.30 - 11.30 9.45 - 11.45 10.10 - 12.10 10.10 - 12.10 9.45 - 11.45 9.30 - 11.30
oběd 11:40 12:00 12:20 12:20 12:00 11:40
odpočinek děti rozděleny 12.10 - 14.00 12.30 - 14.15 12.45 - 14.30 12.45 - 14.30 12.10 - 14.10
odpolední svačina děti rozděleny 14.15 14.30 14.45 14.45 14.30
hry, OZČ děti rozděleny 14.40 - 16.00 15.00 - 16.00 15.10 - 16.00 15.20 - 16.00 14.50 - 16.30
             
JÍDELNY            
svačina 1. patro 1. patro 1. patro přízemí přízemí přízemí
oběd 1. patro 1. patro 1. patro přízemí přízemí přízemí
odpolední svačina spojené 1. patro 1. patro přízemí 1. patro přízemí
             
Ráno se děti schází od 6.30 do 7.00 hodin ve třídě "Koťátek" (1. patro)            
V 7.00 si děti odvedou učitelky do svých tříd            
             
Odpoledne do 16.00 ve svých třídách (1. třída je rozdělena)            
v 16.00 odvedou učitelky děti do třídy "žabiček"            
16.00 - 16.30 se děti rozchází ve třídě "žabiček" - přízemí            
             
S oblékáním na pobyt venku chodí pomáhat paní uklízečky            
Délka pobytu venku se řídí aktuálním stavem počasí