Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna na internetových stránkách zřizovatele www.meuslany.cz.

Dokument Odkaz
GDPR
Informační povinnost správce
Stáhnout
Školní řád
Stáhnout
Desatero pro rodiče předškoláka
Dokument pomáhá rodičům "předškoláků" orientovat se v očekávaných dovednostech před vstupem dítěte do ZŠ
Stáhnout
Jakou koupit školní brašnu
Rady pro rodiče
Stáhnout
Přihláška ke stravování
Stáhnout
Školní řád
Stáhnout
Školní vzdělávací program
Stáhnout
Žádost o přijetí dítěte a Potvrzení k lékaři
Stáhnout