Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna na internetových stránkách zřizovatele www.meuslany.cz.

Dokument Odkaz
GDPR
Informační povinnost správce
Stáhnout
Školní vzdělávací program
Stáhnout
Desatero pro rodiče předškoláka
Dokument pomáhá rodičům "předškoláků" orientovat se v očekávaných dovednostech před vstupem dítěte do ZŠ
Stáhnout
Jakou koupit školní brašnu
Rady pro rodiče
Stáhnout
Přihláška ke stravování
Stáhnout
Školní řád
Stáhnout
Žádost o přijetí dítěte a Potvrzení k lékaři
Stáhnout