fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Třídní schůzky

Třídní schůzky

  • Administrátor
  • 31.8.2020

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 2020/2021!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 


 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY – 6.30 – 16.30 hodin 

- děti se schází v 1. třídě / Koťata /od 6.30 do 7.00, rozchází ve 4. třídě /Zajíčci/ od 16.00 do 16.30 hodin 

- možnost vyzvedávat dítě po obědě – děti si můžete vyzvednout u jídelen po obědě dle rozpisu režimu dne pro jednotlivé třídy. Tuto skutečnost nahlašujete paní učitelce při předávání dítěte ráno.

- pomůcka při hledání dítěte pokud jsou děti spojené do jiných tříd - Režim dne na dveřích jídelen a na hlavní nástěnce, cedulka se jmény dětí na dveřích v 1. patře.


 

PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ -  zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba je povinná osobně předat dítě učitelce, zároveň informovat o případné změně v chování nebo zdravotním stavu dítěte. 


 

ODVÁDĚNÍ DĚTÍ – děti odvádí zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba, kterou rodiče vyplní do PROHLÁŠENÍ, paní učitelka nesmí vydat dítě nikomu jinému. Prosíme zákonné zástupce, aby si hned na začátku školního roku důkladně rozmysleli, koho budou pro dítě posílat. Vyhneme se tak problémům s vydáním dítěte při náhlých komplikacích.

Pozdější příchody, známá nepřítomnost nebo odchody dětí po obědě se hlásí u učitelek na třídách, nebo telefonicky, SMS do 8. 00 hodin 

na telefonním čísle 312 522 452 - výjimečně

728 416 522 – 2. třída( Medvíďata), 731 449 223 – 1. třída (Koťata) 

607 591 878 – 3. třída (Štěňata), 607 591 067 – 4. třída (Zajíčci), 607 591 758 – 5. třída (Slůňata). 

Pravidelné pozdější příchody domluví rodiče na třídách .

Děti v posledním ročníku plní povinnou předškolní docházku, zákonný zástupce je povinen dítě omlouvat z docházky.

Školní řád je vyvěšen naproti kuchyni v přízemí spolu se Školním vzdělávacím programem. Upravuje pravidla mezi školou a rodiči. 

Informace o nepřítomnosti dítěte – 14 dní bez omluvy důvod k vyloučení dítěte.

Zdravotní stav dětí – nezatajovat, povinnost informovat – nepodáváme léky, kapky, paní učitelky mají právo pokud dítě jeví známky onemocnění vyžádat lékařské potvrzení. Bližší informace najdete v dokumentu platném od 1. 9.2020 „OPATŘENÍ K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY“.

Nástěnky, webové stránky – Aktuální informace týkající se provozu školy a spolupráce s rodiči najdete u jednotlivých tříd, na bílých dveřích v 1. patře, na dveřích v přízemí. 

INFORMACE PRO RODIČE od ředitelky školy najdete na nástěnce v 1. patře mezi schodišti.  Webové stránky školy -  www.skolkyslansko.cz.  

Fotografie z akcí školy www.rajce.idnes.cz ….hledat mezi uživateli „labute“.

Zajištění bezpečnosti dětí – nové videotelefony- vidíme, komu otvíráme. Prosíme rodiče o pomoc – oznámení podezřelé osoby vcházející do budovy, kontrolu dovírání vchodových dveří, zavírání dveří do jednotlivých pater.

ADAPTACE – proces adaptace dětí na nové prostředí mateřské školy je pro všechny strany (rodič, dítě, učitelka) náročný, vyžaduje dostatečný čas a trpělivost. Spěch se nevyplácí a může toto období výrazně prodloužit. Nemáme na toto období přesná pravidla, řešíme individuálně u každého dítěte. Zastáváme metodu samostatného postupného seznamování s prostředím, první den klidně jen půl hodinky, další dny pak dle konzultace s paní učitelkami na třídách. Spaní ve školce nejdříve po 14 dnech, ideálně až tehdy, když dítě zvládá pobyt bez pláče. Součástí adaptace je „férovost“ ze strany rodičů vůči dítěti i paní učitelce  - dodržovat to, co slíbím, nestrašit děti školkou, nenechávat dítě v nejistotě, podat paní učitelce informace o zvláštnostech v chování dítěte v nejistotě, ve stresu…..

Na začátku letošního školního roku se musíme připravit i na to, že adaptační proces může probíhat i u dětí, které opustily mateřskou školu před sedmi měsíci.


 

POPLATKY ZA MATEŘSKOU ŠKOLU : 

Stravné – platí se zpětně do konce následujícího měsíce. 

Částku můžete zaplatit převodem jednorázovou platbou na účet školy 

27- 7169360257/0100, do poznámky uvést jméno dítěte (částku si přečtete na nástěnce u kuchyně vždy na začátku následujícího měsíce) nebo pomocí sporožira - 

00000- 0100786151/0800 – souhlas s inkasem

Ceník stravného 

9,- Kč dopolední svačina

21,- Kč oběd,  odklad školní docházky 23,- Kč 

9,- Kč odpolední svačina  

celkem 35,- Kč (OŠD 37, - Kč) 

Úplata za vzdělávání je pro letošní školní rok stanovena na 360 ,- Kč. Částku je nutné zaplatit vždy do 15. dne v daném měsíci a to trvalým příkazem na účet školy 

27- 7169360257/0100, do poznámky uvést jméno dítěte.

Podrobnější informace, nesrovnalosti v platbách, hotovostní platby můžete řešit u hospodářky  paní Volfové v „domečku“. Preferujeme platby bezkontaktní, hotovostní ve výjimečných případech.


 

SPOLEK U LABUTÍ

Při naší mateřské škole je zřízen spolek rodičů školy Spolek U Labutí.  

PŘÍSPĚVEK do spolku je 700,- Kč na rok. Způsob platby 350,- Kč na jedno pololetí /září / a 350,- druhé pololetí /únor/ nebo celou částku můžete platit u ředitelky nebo zástupkyně školy v 1. patře. Z pokladny spolku jsou pak financovány dárky pro děti, kina, divadla v mateřské škole, Vánoce, besídky, akce školy pro děti a rodiče, rozloučení se školáky, výlety…………..Do pokladny spolku se také vkládají případné sponzorské dary. 

Každá třída má zástupce z rodičů, který je členem rady a může být prostředníkem mezi rodiči a školou. 


 

AKCE ŠKOLY

Vzhledem k současné situaci nemůžeme zaručit, že uskutečníme všechny naše tradiční akce a aktivity pro rodiče a děti. V současné době probíhají diskuze o podmínkách účasti na divadelním předplatném a plaveckém kurzu, kde při účasti na těchto aktivitách budeme riskovat zvýšené riziko nákazy covid – 19.


 

- společné akce jako Uspávání broučků, Čarodějnice, MDD, Vánoce, Den matek budeme pořádat vždy s ohledem na momentální situaci

- sběr papíru – možné průběžně nosit do školky 

- sběr pomerančové kůry – soutěž o pomerančový dort / říjen až květen /

- navštěvujeme akce DDM Ostrov


 

Prosíme o 

- papírové kapesníky + v krabičce - nosíme do jídelen a na zahradu 

- ostatní hygienické prostředky sponzorský dar, dle uvážení – ubrousky, tekuté mýdlo, toaletní papír, papír do tiskárny, vlhčené ubrousky - DĚKUJEME


 

PRÁZDNINY – během celého roku zjišťujeme s předstihem zájem rodičů o docházku dětí – provoz bude přizpůsoben požadavkům rodičů.


 

KONTROLA  EVIDENČNÍCH  LISTŮ – hlásit všechny změny – adresy, telefonního čísla . Je nezbytné, aby škola disponovala aktuálním telefonním číslem na zákonné zástupce a aby zákonný zástupce byl na uvedeném telefonním čísle k zastižení během celého pobytu dítěte v mateřské škole.


 

OBLEČENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Pohodlné a vzdušné, aby se v něm dítě cítilo celý den dobře,  které zvládne téměř samo svléknout a obléknout. 

- jedno oblečení do třídy 

- jedno na pobyt venku, takové, ve kterém se může dítě ušpinit  

- v létě kraťasy, tričko, plátěnou čepici nebo kšiltovku 

- tepláky, mikina, bunda – podle ročního období a počasí 

- náhradní oblečení – punčocháče, spodní prádlo, tričko, ponožky – do sáčku 

- gumovky 

- pláštěnka 

- pyžamo 

- VHODNÁ OBUV NA ZAHRADU, BAČKORY – NE PANTOFLE NEBO CROCSY - BEZPEČNOST 

PROSÍME VŠE PODEPSAT NEBO OPATŘIT ZNAČKOU DÍTĚTE !!!!!!!!!! 


 

Děti v posledním ročníku

- budeme objednávat pracovní sešity, poprosíme cca o 50,- Kč, vybíráme na třídách

- nejpozději leden, únor je dobré poslat podklady pro vyšetření dětí na posouzení školní zralosti u dětí, kde rodič plánuje odklad školní docházky – konzultace s učitelkami na třídách

Informace, konzultace, podněty, stížnosti – třídní učitelky, ředitelka školy na MT 731 449 223........ 24 hodin denně, možno si sjednat schůzku 

Vážení rodiče, snad Vám tento způsob sdílení informací bude vyhovovat. V případě nejasností se neostýchejte oslovit paní učitelky, paní hospodářku nebo ředitelku školy. Paní učitelky Vám dle své potřeby ještě informace doplní např. k fungování jednotlivých tříd. Těšíme se na spolupráci, snad nás ten letošní školní rok bude těšit více než ten loňský.


 


 

Kolektiv mateřské školy