Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Zápisy do mateřské školy 2023/2024

Zápisy do mateřské školy 2023/2024

  • Administrátor
  • 3.5.2023

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy se bude konat ve dnech 10. 5. 2023 od 10:00 - 17:00 hodin a  11. 5. 2023 od 10:00 - 16:00 hodin v ředitelně školy.

K zápisu potřebujete:

1) Žádost k přijetí (ke stažení v sekci Pro rodiče -  Dokumenty ke stažení)

Prosíme o uvedení  aktuálního čísla telefonního kontaktu, popřípadě emailové adresy.

2) Potvrzení od lékaře (ke stažení v sekci Pro rodiče – Dokumenty ke stažení)

https://msulabuti.skolkyslansko.cz/_dokumenty/22112018200112546/zadost-o-prijeti-a-potvrzeni-od-lekare-2019.pdf

3) Rodný list dítěte, občanský průkaz, cizinci donesou kopii povolení k trvalému pobytu.

Dokumenty si můžete vyzvednout také přímo v mateřské škole od 24. 4. 2023.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

1) Děti, které před 1. 9. 2023 dovrší 5let věku, budou plnit povinné předškolní vzdělávání a mají trvalý pobyt, cizinci místo pobytu, ve spádové oblasti mateřské školy dle vyhlášky města č. 7/2016.

2) Děti, které před 1. 9. 2023 dovrší 3 let věku a mají trvalý pobyt, cizinci místo pobytu, ve spádové oblasti mateřské školy dle vyhlášky města č. 7/2016, seřazeny od nejstaršího po nejmladší.

3) Děti, které před 1. 9. 2023 dovrší 3let věku mají trvalý pobyt, cizinci místo pobytu, ve Slaném a místních částech (Blahotice, Dolín, Kvíc, Kvíček, Lotouš, Netovice, Otruby, Trpoměchy, Želevčice), seřazeny od nejstaršího po nejmladší.

4) Ostatní děti budou přijímány v závislosti na volné kapacitě školy.

Spádové oblasti Mateřské školy Slaný, Hlaváčkovo náměstí 222, okres Kladno dle Obecně závažné vyhlášky 7/2016 

Bienerova, Blahotice, Dolín, Fričova, Havířská, Hlaváčkovo náměstí, Husova, Chadalíkova, Kynského, Lázeňská, Máchova, Masarykovo náměstí, Na Hájích, na Hradbách, na Kopečku, Na Sadech, Na Vavřinci, Na Vinici, Nejtkova, Nezamyslova, Nosačická, Okružní, Otruby, Palackého, Pálova, Pod Horou, Politických vězňů, Pražská, Přibilova, Smetanovo náměstí, Trojanova, U Brodu, U Hvězdárny, Vinařického, Velvarská, Zahradnická, Želevčice.

Seznam přijatých dětí (pod přidělenými registračními čísly) bude vyvěšen na vstupních dveřích MŠ a na webových stránkách školy. O nepřijetí dítěte budou rodiče vyrozuměni písemně do 30 dnů od zahájení správního řízení, proti kterému se mohou do 15 dnů odvolat.

Děti se přijímají i během školního roku, pokud nastane situace, že se místo uvolní. O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí podání žádosti.

Podrobnější informace na tel 731 449 223 nebo ms.ulabuti@skolkyslansko.cz, kde se můžete také informovat o průběhu správního řízení. Ve dnech zápisu probíhá na mateřské škole Den otevřených dveří, kdy se svými dětmi  můžete v mateřské škole pobýt, prohlédnout si prostory školy, seznámit se se vzdělávacím programem a zaměstnanci školy.

Jitka Balíková, ředitelka školy

Den otevřených dveří za zavřenými dveřmi - YouTube

 

Zápis 2023/2024 pro děti z Ukrajiny s vízem za účelem strpení bude probíhat 13. 6. 2023 od 10:00 hodin do 15:00 hodin.

Ředitelství mateřské školy