fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Výuka plavání

Výuka plavání

  • Administrátor
  • 10.9.2020

Informace pro rodiče dětí přihlášených k výuce plavání

Plavání začíná v úterý 15. 9. 2020 a končí 26. 1. 2021. Dne 17.11. a 29.11. plavání není.

Platba za kurz je 1 500 Kč, zahrnuje platbu plavecké škole a dopravu na bazén. V případě nemoci dítěte se platba nevrací, v případě karantény se škola bude snažit domluvit s plaveckou školou přesunutí termínu. Pokud toto nebude z organizačních důvodů možné, platba se nevrací. Platbu je nutné uhradit před započetím kurzu u ředitelky školy. Zde také zákonný zástupce vyplní prohlášení o zdravotním stavu dítěte.

Na plavání budou odjíždět jen zdravé děti!!!!!!!  

Dítě bude mít batůžek s osuškou, rouškou, kapesníky,plavkami a koupací čepicí (označenou viditelně jménem dítěte). Nic jiného v batůžku mít dítě nebude.

Děti budou poučeny o bezpečnostních a hygienických pravidlech, s těmi jsou seznámeni i zákonní zástupci.