Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


výsledky zápisů pro školní rok 2024/2025

výsledky zápisů pro školní rok 2024/2025

  • Administrátor
  • 31.5.2024

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání k 1. 9. 2024 do Mateřské školy Slaný, Hlaváčkovo náměstí 222, okres Kladno

Ředitelka školy Bc. Jitka Balíková rozhodla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle stanovených kritérií takto:

PŘIJÍMÁ TYTO ŽADATELE:
Registrační číslo: 05   Registrační číslo: 25   Registrační číslo: 53
Registrační číslo: 07   Registrační číslo: 27   Registrační číslo: 56
Registrační číslo: 08   Registrační číslo: 29   Registrační číslo: 60
Registrační číslo: 14   Registrační číslo: 30   Registrační číslo: 63
Registrační číslo: 16   Registrační číslo: 32   
Registrační číslo: 65
Registrační číslo: 17   Registrační číslo: 33   Registrační číslo: 72
Registrační číslo: 18   Registrační číslo: 37   Registrační číslo: 73
Registrační číslo: 19   Registrační číslo: 39   Registrační číslo: 76
Registrační číslo: 20   Registrační číslo: 40   Registrační číslo: 82
Registrační číslo: 21   Registrační číslo: 44   Registrační číslo: 83
Registrační číslo: 22   Registrační číslo: 45
Registrační číslo: 23   Registrační číslo: 49
Registrační číslo: 24   Registrační číslo: 51

Volná kapacita mateřské školy k 1. 9. 2024 je 37 dětí. Ředitelka školy přijala 36 dětí. U jedné žádosti bylo přerušeno správní řízení z důvodu možnosti doložení potřebných dokumentů a pro tyto děti byla ponecháno 1 volné místo. Seznam byl vyvěšen v souladu s § 182 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dne 31. 5. 2024.

Žádáme rodiče přijatých dětí, aby se dostavili dne 20. 6. 2024 v čase mezi 10. až 15. hodinou na adresu školy.
Zde se dozví všechny potřebné informace k docházce svých dětí do mateřské školy a obdrží písemné rozhodnutí o přijetí dítěte. Děkujeme.

Pokud si zákonný zástupce dítěte vybral k docházce jinou mateřskou školu, oznamte písemně neprodlěně tuto slutečnost ředitelce školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží ostatní žadatelé písemnou formou do vlastních rukou.

Ve Slaném dne 31. 5. 2024 Bc. Jitka Balíková, ředitelka školy

Dokument Odkaz
Přijaté děti
Stáhnout