Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Stanovení úplaty za vzdělávání

Stanovení úplaty za vzdělávání

  • Administrátor
  • 10.6.2024

Dle novely § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů stanovuje nově výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a zájmové vzdělávání ve školních družinách zřizovatel. V návaznosti na tuto změnu došlo novelou č. 423/2023 Sb. ke změně vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:

Rada města na svém zasedání dne 03.04.2024 usnesením č. 32/40/2024/RM schválila pro školní rok 2024/25 měsíční úplatu za vzdělávání v mateřských školách ve výši 700,- Kč. 

Jedná se přibližně o 47 % maximální možné výše úplaty. Maximální možná měsíční výše úplaty v mateřské škole může být pro příští rok 1 512 Kč. Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky, školné neplatí.