fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


SOUTĚŽE

SOUTĚŽE

  • M. Lafantová
  • 28.3.2019

ZÁSTUPCEI MATEŘSKÉ ŠKOLY SE V ÚNORU ZÚČASTNILI RECITAČNÍ SOUTĚŽE "SLÁNKA"

VE SKUPINĚ 5 - 6 LETÝCH DĚTÍ SE UMÍSTILA na 2. místě Aneta Szigeti

VE SKUPINĚ DVOJIC SE UMÍSTIL Adam Duchoslav a Adélka Bernášková  na 1. místě

VE SKUPINĚ KOLEKTIVY SE UMÍSTILA Viktorka Čížková, Karolína Rozenská, Klára Čápová, Kristýnka Hulínová, Kačenka hříbalová, Kačenka Homolová a Eliška Grešlová na 1. místě s pohádkou "Stromeček"

GRATULUJEME

 

VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI "Z POHÁDKY DO POHÁDKY" OBSADILY DĚTI Z NAŠÍ MATEŘSKÉ  ŠKOLY 1. MÍSTO S OBRÁZKEM "ŽÁBY"

NA KERAMICKÉM FESTIVALU DĚTI S DÍLEM "PTÁČCI" OBDRŽELY ČESTNÉ UZNÁNÍ.

GRATULUJEME