fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Roušky v mateřské škole

Roušky v mateřské škole

  • Administrátor
  • 31.8.2020

Na pedagogické radě dne 31. 8. 2020 byl odsouhlasen požadavek nošení roušek

v komunikaci rodič X zaměstnanec školy.

Prosíme o respektování ze strany rodičů, je v zájmu nás všech, aby škola fungovala.


 

Děkujeme za pochopení!!!!!!!!!!!!!!!!!!