fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Otevření mateřské školy pro všechny děti

Otevření mateřské školy pro všechny děti

  • Administrátor
  • 30.4.2021

Milí rodiče,

od pondělí 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v  MŠ ve Středočeském kraji. Děti  se již nebudou testovat.

Dále platí:

Zákonný zástupce je i nadále povinen používat respirátor min. FFP2 po celou dobu pobytu v prostorách školy, kde se zdržuje po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

Do mateřské školy dítě přivádí i si ho vyzvedává 1 osoba.

Osoby se v mateřské škole neshlukují, dodržují 2m rozestupy.

Do mateřské školy vstupují pouze osoby bez příznaků infekčního onemocnění.

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních s účinností od 3. 5. 2021.

Tímto se mění následující:

  • V mateřských školách od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze.

  • Provoz MŠ probíhá standardním způsobem:

             - bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě,

             - bez testování dětí a

             - pro všechny děti navštěvující tuto MŠ.

Děti v mateřských školách v učených krajích se od 3.5. 2021 již povinně netestují.