Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Obecné informace o aktivitách

Obecné informace o aktivitách

  • Administrátor
  • 22.11.2018

Aktivity nad rámec běžného programu napomáhají k vytváření ucelené osobnosti, prvořadý je zájem a spontánní aktivity dětí. Záměrem je zde podporovat nadání dětí, nabízet nadstandartní aktivitu ve skupince stejně starých dětí. Jejich využití záleží na zájmu rodičů. Několikrát do roka k nám zajíždí umělci s veselými pohádkami a příběhy s písničkami, ukázkami cvičených zvířátek, kouzelníci apod. Využíváme doplňkové programy  Domova dětí a mládeže „Ostrov“ zaměřené na enviromentální výchovu, poznávání netradičních výtvarných technik, získávání vědomostí o tradicích a zvyklostech a spolupracujeme také v nabídce zájmových kroužků pro předškolní děti, zaměřených na pohyb, tanec a tvořivé činnosti výtvarné a pracovní.  Při všech těchto aktivitách vycházíme ze zájmu rodičů.

 

 

Během školního roku jsou pořádány různé akce pro děti, některých z nich se účastní rodiče.

Je to především:

 

AKCE

TERMÍN

Uspávání broučků a lampionový průvod

říjen

Návštěva profesionálních divadel v MŠ

podle nabídky

Vyhlášení celoškolní soutěže pro rodiče a děti

dle potřeby

Mikulášská nadílka s divadelním představením

prosinec

„ Malujeme čerta na zeď“

prosinec

Vánoční posezení s rodiči

prosinec

Karneval

únor

Recitační soutěž Slánka

únor

Vynášení Paní Zimy

březen

Čarodějnický rej

duben

Buzení broučků

duben

Den dětí s překvapením

květen

Malování na plotě – výstava dětských prací

červen

 

 

Výlet dětí s učitelkami

červen

Besídka ke Dni matek

květen,červen

Pasování školáků

červen

   

 

PLAVÁNÍ pro „předškoláky“ – Plavecká škola Medúza

ANGLIČTINA

Jóga –  Centrum Generace

Keramika - DDM Ostrov

Divadelní předplatné  pro „předškoláky“ v Městském divadle Slaný