fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Konec školního roku

Konec školního roku

  • Administrátor
  • 23.6.2020

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám za celý kolektiv mateřské školy poděkovat za spolupráci v letošním školním roce. Naše společné fungování bylo přinejmenším netradiční, naše práce se otřásla v základech, byli jsme všichni nuceni slevit ze svých představ a zvyklostí. Postoje se vyvíjely a různily, žádná závazná metodika případného vzdělávání předškolních dětí v domácím prostředí neexistovala.  Pokud jste od nás očekávali více v době , kdy byla mateřská škola uzavřena nebo i při běžném provozu je nutné, aby jste se zúčastnili třídních schůzek na začátku roku a přispěli tak k případnému zlepšení vzdělávání v naší mateřské škole, zpětná vazba je pro nás důležitá. Pokud jste v naší mateřské škole spokojeni, je to pro nás velká odměna a naplňování vize naší mateřské škole. 

Děkujeme Vám za bezproblémové respektování opatřeních souvisejících s COVID - 19, snad se v září budeme moci vrátit k běžnému provozu. Co určitě zůstane i do nového školního roku bude kontrola zdravotního stavu dětí a apel na ohleduplnost a zodpovědnost Vás rodičů k ostatním v mateřské škole.

Prázdninový provoz proběhne dle zájmu o docházku dětí v jedné třídě v měsíci červenci. Děti se budou převlékat v jedné šatně. Prosíme rodiče dětí, které nebudou o prázdninách docházet o odnesení všech věcí ze šaten. V srpnu bude mateřská škola uzavřena, bude probíhat malování, úklid a pokud vše dobře dopadne i oprava fasády.

Aktualizujte případné změny v prázdninové docházce!!!!!!!!

Prosím o uhrazení všech plateb za stravování a úplatu za vzdělávání.

 

Přeji všem krásné prázdniny a těším se na shledání 1. 9. 2020.

 

Jitka Balíková, ředitelka školy