fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Informace o třídě

Informace o třídě

  • Administrátor
  • 14.1.2019

KOŤÁTKA
Ve třídě u koťátek vás vítají:
Bc. Jitka Balíková
Martina Pomahačová

INFORMACE PRO RODIČE
Prosíme Vás o včasný příchod dítěte do třídy (nejpozději do 8:00 hod.). Jinak děti připravíte o některé z našich ranních činností a narušujete tím chod školy. Děkujeme!